Закрити
Вікові особливості розвитку дітей
26 Листопада 2008, 00:00 , Переглядів: 45014
FacebookTwitterLivejournal
Вікові особливості розвитку дітей Фото: http://kmpmpk.edu.kiev.ua Вікові особливості розвитку дітей

Те, що розвиток як фізичний, так і розумовий тісно пов'язаний з віком, розуміли ще в глибоку старовину. Ця істина, вочевидь, не вимагала особливих доказів: більше прожила людина на світі - стала вищою на зріст і міцніше тілом, з віком приходить мудрість, накопичується досвід, збільшується обсяг знань.

Вікові особливості розвитку дітей

Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Зрозуміло, ця відповідність справедлива лише загалом і в цілому, але розвиток конкретної людини може відхилятися в ту або іншу сторону.

Для правильного управління процесами розвитку педагоги вже у далекому минулому робили спроби класифікувати періоди людського життя, знання яких несе важливу інформацію. Є цілий ряд розробок періодизації розвитку, у теоретичні тонкощі яких заглянемо пізніше.

Періодизація ґрунтується на виділенні вікових особливостей.

Віковими особливостями називаються характерні для певного періоду життя анатомо-фізіологічні і психічні якості. Оскільки біологічний і духовний розвиток людини тісно пов'язаний між собою, то відповідні вікові зміни настають і в психічній сфері. Хоча вони відбуваються не у такому строгому порядку, як біологічне, соціальне дозрівання, все ж таки можна простежити вікову динаміку духовного розвитку особи. Що служить природною основою для виділення послідовних етапів людського розвитку і складання вікової періодизації.

Повна періодизації розвитку охоплює все людське життя з найбільш характерними стадіями, а неповна (часткова, урізана) - лише ту частину життя і розвитку, яка цікавить певну наукову область. Для педагогіки школи найбільший інтерес представляє періодизація, що охоплює життя і розвиток індивіда шкільного віку.

У сучасній науці прийняті наступні періодизації дитячого віку:

Психологічна Педагогічна
Пренатальний період Дитинство (1 рік життя)
Період новонародженості (до 6 тижнів життя) Переддошкільний вік (від 1 до 3 років)
Грудний період (до 1 року) Дошкільний вік (від 3 до 6 років):
Повзунковий вік (1-3 роки) Молодший дошкільний вік (3-4 роки)
Дошкільний вік (3 - 6 років) Середній дошкільний вік (4 - 5 років)
Старший дошкільний вік (5 - 6 років).
Шкільний вік (6-11 років) Молодший шкільний вік (6-10 років)
Пубертатний період (11-15 років) Середній шкільний вік (10 - 15 років)
Юнацький період (15-20 років) Старший шкільний вік (15-18 років)

Неважко відмітити, що основу педагогічної періодизації складають стадії фізичного і психічного розвитку, з одного боку, і умови, в яких протікає виховання, - з іншого.

Вік чітко утримує розвиток і диктує свою волю. Закономірності, що діють в цей період, жорстко лімітують можливості розвитку.

Я.А. Коменський був першим, хто наполягав на строгому обліку в учбово-виховній роботі вікових особливостей дітей. Він висунув і обґрунтував принцип природо відповідності, згідно з яким навчання і виховання повинні відповідати віковим етапам розвитку. Як у природі все відбувається свого часу, так і у вихованні все повинно йти своєю чергою - своєчасно і послідовно.

Урахування вікових особливостей - один з основоположних педагогічних принципів.

Відповідно до яких, вчителі регламентують учбове навантаження, встановлюють обґрунтований об'єм для заняття різними видами діяльності, визначають найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці і відпочинку.

Особливості виховання дітей молодшого шкільного віку

Провідна діяльність даного вікового етапу

Перехід в шкільний вік пов'язаний з рішучими змінами діяльності, спілкування, стосунках з іншими людьми. Провідною діяльністю стає учіння, змінюється устрій життя, з'являються нові обов'язки, новими стають і стосунки дитини з тими, хто її оточує.

Дитина, що прийшла до школи, автоматично займає абсолютно нове місце в системі стосунків людей: з'являються постійні обов'язки, пов'язані з учбовою діяльністю. Близькі дорослі, вчитель, навіть сторонні люди спілкуються з дитиною не лише як з унікальною людиною, але і як з людиною, що узяла на себе зобов'язання (неважливо - вільно або з примусу) вчитися, як всі діти в цьому віці.

Біологічні особливості віку

У біологічному відношенні молодші школярі переживають період другого округлення: у них в порівнянні з попередніми віком сповільнюється зростання і помітно збільшується вага; скелет піддається окостенінню, але цей процес ще не завершується. Іде інтенсивний розвиток м'язової системи. Із розвитком дрібних м'язів кисті з'являється здатність виконувати тонкі рухи, завдяки чому дитина опановує навики швидкого письма.

Значно зростає сила м'язів. Всі тканини дитячого організму знаходяться в стані зростання. У молодшому шкільному віці удосконалюється нервова система, інтенсивно розвиваються функції великих півкуль головного мозку, посилюється аналітична і синтетична функції кори. Вага мозку в молодшому шкільному віці майже досягає ваги мозку дорослої людини і збільшується в середньому до 1400 грамів. Швидко розвивається психіка дитини.

Змінюється взаємовідношення процесів збудження і гальмування: процес гальмування стає сильнішим, але як і раніше переважає процес збудження, саме тому молодші школярі іноді занадто збудливі. Підвищується точність роботи органів чуття. У порівнянні з дошкільним віком чутливість до кольору збільшується на 45%, суглобово-мускульні відчуття покращуються на 50%, зорові - на 80% (А.Н. Леонтьєв).

Враховуючи зазначене, у жодному випадку не можна забувати, що ще не пройшов час бурхливого зростання, коли діти тягнуться вгору. Залишається і дисгармонія у фізичному розвитку, він явно випереджає нервово-психічний розвиток дитини. Це позначається в тимчасовому послабленні нервової системи, про що свідчить підвищена стомлюваність, занепокоєння, підвищена потреба в рухах. Все це, а особливо на Півночі, посилює ситуацію для дитини, виснажує його сили, знижує можливість опори на раніше придбані психічні навики.

Отже, можна зробити висновок, що перші кроки дитини в школі повинні знаходиться під пильною увагою батьків, педагогів і лікарів.

На що направлена пізнавальна діяльність

Пізнавальна діяльність молодшого школяра переважно проходить у процесі навчання. Важливе значення має і розширення сфери спілкування.

Швидкоплинний розвиток, безліч нових якостей, які необхідно сформувати або розвивати у школярів, вимагають від педагога цілеспрямованості всієї учбово-виховної діяльності.

Велике значення в пізнавальній діяльності школяра має пам'ять.

Мислення у дітей початкової школи розвивається від емоційно-образного до абстрактно-логічного. "Дитя мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі", - нагадував вчителям К.Д. Ушинський, закликаючи спиратися на перших порах шкільної роботи на ці особливості дитячого мислення. Завдання школи першого рівня - підняти мислення дитини на якісно новий етап, розвинути інтелект до рівня розуміння причинно-наслідкових зв'язків.

У шкільний вік, вказував Л.С. Вигодський, дитина вступає з відносно слабкою функцією інтелекту (порівняно до функцій сприйняття і пам'яті, які розвинені набагато краще). У школі інтелект зазвичай розвивається так, як ні в який інший час. Тут особливо велика роль школи, вчителів. Дослідження показали, що при різній організації учбово-виховного процесу, при зміні змісту, методів навчання, методики організації пізнавальної діяльності можна отримати абсолютно різні характеристики мислення дітей молодшого шкільного віку.

Новоутворення, що мають місце в даному віковому періоді

Довільна увага розвивається разом з іншими функціями і перш за все, - мотивацією навчання, відчуттям відповідальності за успіх учбової діяльності.

У першому-другому класах рівень довільної поведінки все ще невисокий, діти ще вельми імпульсивні і нестримані.

Природні можливості школяра першого рівня дуже великі: його мозок володіє такою пластичністю, яка дозволяє йому легко справлятися із завданнями дослівного запам'ятовування. Порівняємо: з 15 речень дошкільник запам'ятовує 3-5, а молодший школяр - 6-8.

Мислення дітей розвивається у взаємозв'язку з їх мовою. Словарний запас нинішніх четверокласників налічує приблизно 3500-4000 слів. Вплив шкільного вчення виявляється не лише в тому, що значно збагачується словарний запас дитини, але перш за все в придбанні виключно важливого уміння усно і письмово викладати свої думки.

У учнів молодших класів розвиваються елементи соціальних відчуттів, формуються навики суспільної поведінки (колективізм, відповідальність за вчинки, товариство, взаємодопомога і ін.) Виникають колективні зв'язки, формується громадська думка. Молодший шкільний вік надає великі можливості для формування етичних якостей і позитивних рис особи.

Особливості і проблеми, що виникають в процесі виховання дітей даного віку

Сприйняття молодших школярів відрізняється нестійкістю і неорганізованістю, але в той же час гостротою і свіжістю, "споглядальною допитливістю". Молодший школяр може плутати цифри 9 і 6, м'який і твердий знаки з буквою "р", але в той же час з живою цікавістю сприймає навколишнє життя, яке щодня розкриває перед ним щось нове.

Мала диференційованість сприйняття, слабкість аналізу при сприйнятті частково компенсуються яскраво вираженою емоційністю сприйняття. Спираючись на неї, вчителі з багатим досвідом поступово привчають школярів цілеспрямовано слухати і дивитися, розвивають спостережливість. Перший рівень школи дитина завершує тим, що сприйняття, будучи особливою цілеспрямованою діяльністю, ускладнюється і заглиблюється, стає таким, що більш аналізує, диференціює, приймає організований характер.

Увага молодших школярів мимовільна, недостатньо стійка, обмежена за об'ємом. Тому весь процес навчання і виховання дитини початкової школи підпорядкований вихованню культури уваги. Шкільне життя вимагає від дитини постійних вправ на розвиток довільної уваги, вольових зусиль для зосередження.

Пам'ять в цей період має переважно наочно-образний характер. Безпомилково запам'ятовується матеріал цікавий, конкретний, яскравий. Проте учні початкової школи не уміють розпоряджатися своєю пам'яттю і підпорядкувати її завданням навчання. Чималих зусиль доводиться докладати вчителям, аби навчити школярів умінню самоконтроля при заучуванні, навиків самоперевірки, знань раціональної організації учбової праці.

Податливість і відома навіюваність школярів, їх довірливість, схильність до наслідування, величезний авторитет, яким користується вчитель, створюють сприятливі передумови для формування високоморальної особи. Основи етичної поведінки закладаються саме в початковій школі, її роль в процесі соціалізації особи величезна.

Початкова школа повинна включати своїх вихованців в розумно організовану, посильну для них продуктивну працю, значення якої у формуванні соціальних якостей особи ні з чим незрівнянні. Прагнення молодшого школяра до яскравого, незвичайного, бажання пізнати прекрасний світ чудес і випробування, рухова активність - все це повинно задовольнятися в розумній, корисній грі, яка надає задоволення, розвиває працьовитість, культуру рухів, навики колективних дій і різносторонню активність.

Допомога дитині на цьому важливому етапі в сім'ї

Дещо дивно говорити про те, що у цей момент зростає роль сім'ї. Природно, ця роль важлива на всіх етапах життя дитини. Роль педагогів дошкільних дитячих закладів в дошкільний період є дуже важливою. Саме у цей період відбувалося формування здоров'я і самопочуття дитини, його базових особових утворень. Доля будь-якої людини багато в чому залежить від того, як пройшло у нього дошкільне дитинство.

Це добре розуміли священики, коли говорили "Залиште мені дитину до 6-ти років, а потім беріть назад".

Лише роль, її вміст в часі - різні. Необхідне відмітити, що все, що віднесене в роботі до шкільної педагогіки віднесено до неї умовно. Під цією умовністю мається на увазі, що школа і сім'я, сім'я і школа, вони разом, рука в руку, беруть участь у вихованні і навчанні дитини. Говорити про цю взаємодію можна довго, розглядаючи різні аспекти, тому необхідно повернутися до найбільш вузького тлумачення в рамках цієї роботи.

Із першим приходом до школи починається важкий період випробування дитини не лише необхідністю ходити в школу, бути дисциплінованим (правильно поводитися в класі, бути уважним до ходу уроку, до розумових операцій, які треба здійснювати при виконання завдань вчителя і ін.), але і необхідністю організації свого дня дома, в сім'ї.

Батьки прагнуть організувати правильне відношення дитини до навчальної діяльності - відношення узятої на себе відповідальності. Вони, як правило, спеціально беруть відпустку у вересні, щоб допомогти дитині увійти в ритм навчальної діяльності, стежити за самопочуттям і успіхами дитини. Організовується робоче місце, ведуться бесіди про необхідність правильно спланувати свій час, щоб добре вчитися і встигати грати, гуляти, займатися іншими приємними або обов'язковими справами.

Деякі батьки ретельно, практично вчать організовувати робочий час для занять. Так, в одному сімействі дітям для виконання домашніх завдань давали спеціально певний час, тим самим строго контролюючи їх діяльність. Заведений будильник ставився перед дитиною на столі. Цокаючий будильник, стрілка, що стрибає щохвилини, досить швидко привчили дітей контролювати себе під час роботи і не відволікатися на стороннє.

Найголовніше, що може дати сім'я молодшому школяру, - навчити його утримуватися від розваг в під час уроків, брати відповідальність на себе, тим самим навчитися управляти своєю волею.

Розумна і любляча дитину сім'я допомагає їй освоїти вимоги навчальної діяльності і прийняти їх як неминуче і необхідне. Дуже важливо не забувати супроводжувати педагогічний і психологічний процеси збалансованим харчуванням, прогулянками на свіжому повітрі і вітамінотерапією.

Успіхи дитини в освоєнні норм життя в нових умовах формують у нього потребу у визнанні не лише в колишніх формах стосунків, але і в навчальній діяльності. Характер адаптації до умов життя в молодшому шкільному віці і відношення до дитини з боку сім'ї визначають стан і розвиток його відчуття особистості. В умовах чутливої до зміни соціального статусу дитини сім'ї, дитина знаходить нове місце і усередині родинних стосунків: він учень, він відповідальна людина, з ним радяться, його думку поважають.

Індивідуальні особливості розвитку

Кажучи про індивідуальні особливості дітей в першу чергу можна пригадати про явище акселерації, адже вже в дошкільному віці близько 8 % дітей мають "розкид" фізіологічного розвитку за показниками біологічного віку в 2-3 роки! Педагогові особливо важко буде працювати в колективі, де виявиться подібний феномен.

Інший аспект: один учень приходить в школу доглянутий, удома цікавляться його успіхами, допомагають здолати труднощі - все це створює у дитини стан внутрішньої упевненості і захищеності, з ним і вчителеві легко знайти контакт. А в того, що сидить поруч може бути інше місце існування в сім'ї: невлаштованість побуту, скандали між батьками - все це впливає на засвоєння моральних і етичних цінностей, від цього залежить його реакція на шкільні події.

Окрім проблем, пов'язаних з умовами розвитку дитини в повній сім'ї, існують проблеми виховання в неповній сім'ї або усиновленої дитини.

Головним мірилом, що визначає положення дитини в групі однолітків, стає оцінка вчителя, успіхи в навчанні. Саме він може допомогти дитині в її психологічному і соціальному становленні. У дітях поміщено майбутнє нашої країни і світу в цілому, і для навчання і для довгої дороги життя їм потрібне здоров'я. "Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів".

Зі вступом до школи дитина включається в нову систему стосунків; його емоційне благополуччя, стосунки з батьками вже багато в чому залежать від вчителя: похвалить вчитель дитину - мама радіє і дарує любов і ласки, а ледве провиниться в школі або невдало виконає завдання - і відношення може різко змінитися. У цей період вчитель стає для дитини фігурою, що визначає його психічний стан не лише в класі, на рівні і в спілкуванні з однолітками, його вплив відображається й на стосунках в сім'ї.

Видалити Відміна
Забанити Відміна